09/10/2018
Sáng 8-10, hơn 300 nhà nghiên cứu, cán bộ giảng viên, nghiên cứu sinh và học viên cao học đã tham dự Hội thảo Khoa học Sau Đại học năm 2018. Chương trình được tổ chức tại Hội trường D, cơ sở Đinh Tiên Hoàng.