LỊCH BẢO VỆ LVTS CẤP ĐVCM-NCS.MAI MINH NHẬT

STT

Họ và tên NCS

Số, ngày QĐ công nhận NCS

Đề tài luận án

Chuyên ngành,
mã số

Cán bộ hướng dẫn

Thời gian bảo vệ

Địa điểm

Ghi chú

1

Mai Minh Nhật

474/QĐ-XHNV-SĐH, ngày 26/07/2011

Quá trình du nhập và tác động của Kito giáo đến sự biến đổi đòi sống kinh tế, văn hoá, xã hội của các dân tộc ít người ở tỉnh Lâm Đồng (Trường hợp người Cơho Chil)

Dân tộc học,

62.22.70.01

PGS.TS. Nguyễn Văn Tiệp

08h00, ngày 06/3/2019

Phòng A.310, Trường ĐH KHXH&NV – ĐHQG-HCM, 10 – 12 Đinh Tiên Hoàng, Quận 1, TP HCM

Cấp ĐVCM

 
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.