Lịch bảo vệ LATS tháng 1/2018

STT

Họ và tên NCS

Số, ngày QĐ công nhận NCS

Đề tài luận án

Ngành,
mã số

Cán bộ hướng dẫn

Thời gian bảo vệ

Địa điểm

Ghi chú

1

Nguyễn Thị Tường Duy

558/QĐ-XHNV-SĐH,
13/07/2015

Tư tưởng ngoại giao của Hồ Chí Minh và sự vận dụng của Đảng Cộng Sản Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

Chủ nghĩa duy vật biện chứng và Chủ nghĩa duy vật lịch sử, 62.22.03.02

PGS.TS Nguyễn Thế Nghĩa

08h00, ngày 20/01/2018

Phòng D.201 Trường ĐH KHXH&NV – ĐHQG-HCM, 10 – 12 Đinh Tiên Hoàng, Quận 1, TP HCM

Cấp Trường

2

Dương Hoàng Lộc

550/QĐ-XHNV-SĐH,

15/08/2013

Tín ngưỡng của cộng đồng ngư dân ven biển đồng bằng sông Cửu Long

Dân tộc học,

62.31.03.10

PGS.TS. Trần Hồng Liên

TS. Huỳnh Ngọc Thu

14h00, ngày 22/01/2018

Phòng C.105 Trường ĐH KHXH&NV – ĐHQG-HCM, 10 – 12 Đinh Tiên Hoàng, Quận 1, TP HCM

Cấp ĐVCM

3

Nguyễn Ngọc Thư

474/QĐ-XHNV-SĐH,
26/07/2011

Quan hệ giữa phát triển kinh tế với phát triển văn hoá ở thành phố Hồ Chí Minh trong thời kỳ đổi mới

Lịch sử Triết học,
62.22.80.01

PGS.TS Trịnh Doãn Chính

08h00, ngày 23/01/2018

Phòng D.201 Trường ĐH KHXH&NV – ĐHQG-HCM, 10 – 12 Đinh Tiên Hoàng, Quận 1, TP HCM

Cấp Trường

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.