LỊCH BV LATS CẤP TRƯỜNG NCS. HÀ NGỌC NINH, VŨ THỊ THANH THẢO

 

STT

Họ và tên NCS

Số, ngày QĐ công nhận NCS

Đề tài luận án

Ngành,
mã số

Cán bộ hướng dẫn

Thời gian bảo vệ

Địa điểm

Ghi chú

1

Hà Ngọc Ninh

515/QĐ-XHNV-SĐH,ngày 23/07/2014

Chuyển biến kinh tế - xã hội tỉnh Phú Thọ trong thời kỳ công nghiệp hoá - hiện đại hoá (1996-2015)

Lịch sử Việt Nam, 62.22.03.13

GS.TS. Võ Văn Sen

14g00, ngày 18/5/2020

Phòng D.201 Trường ĐH KHXH&NV – ĐHQG-HCM, 10 – 12 Đinh Tiên Hoàng, Quận 1, TP HCM

 

2

Vũ Thị Thanh Thảo

437/QĐ/XHNV-SĐH,ngày 10/08/2012

Những hình thức dung hợp tam giáo trong quá trình phát triển của lịch sử tư tưởng Việt Nam

Lịch sử Triết học, 62.22.80.01

PGS.TS Trương Văn Chung

08g00, ngày 20/5/2020

Phòng D.201 Trường ĐH KHXH&NV – ĐHQG-HCM, 10 – 12 Đinh Tiên Hoàng, Quận 1, TP HCM

 

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.