Thông báo về việc thay đổi thời gian nhận Phiếu báo dự thi

Phòng Sau đại học thông báo đến các bạn thí sinh dự tuyển trong kỳ tuyển sinh sau đại học đợt 1 năm 2020 về việc thay đổi thời gian nhận Phiếu báo dự thi như sau:

Thay đổi thời gian nhận Phiếu báo dự thi từ ngày 12/5/2020 đến 14/5/2020 sang ngày 23/6/2020 đến 25/6/2020

Trân trọng

Phòng Sau đại học

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.