LỊCH BV LATS ĐVCM NCS.TRẦN THỊ CHỮ VÀ NCS. LẠI VĂN NAM

 

STT

Họ và tên NCS

Số, ngày QĐ công nhận NCS

Đề tài luận án

Chuyên ngành,
mã số

Cán bộ hướng dẫn

Thời gian bảo vệ

Địa điểm

Ghi chú

1

Trần Thị Chữ

558/QĐ-XHNV-SĐH,ngày 13/07/2015

Mối quan hệ biện chứng giữa sự phát triển kinh tế trang trại với quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn ở Đồng Nai hiện nay

Triết học,
62.22.03.01

TS Nguyễn Sinh Kế

TS Lê Hanh Thông

08g00, ngày 16/7/2019

Phòng A.207 Trường ĐH KHXH&NV – ĐHQG-HCM, 10 – 12 Đinh Tiên Hoàng, Quận 1, TP HCM

Cấp ĐVCM

2

Lại Văn Nam

437/QĐ/XHNV-SĐH,ngày 10/08/2012

Tư tưởng dân chủ của Phan Bội Châu với quá trình dân chủ hoá đời sống xã hội ở Việt Nam hiện nay

Lịch sử Triết học,
62.22.80.01

PGS.TS Lương Minh Cừ

08g00, ngày 29/7/2019

Phòng A.207 Trường ĐH KHXH&NV – ĐHQG-HCM, 10 – 12 Đinh Tiên Hoàng, Quận 1, TP HCM

Cấp ĐVCM

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.