LỊCH BV LATS CẤP ĐVCM CỦA NCS. ĐÀNG NĂNG HÒA VÀ NCS TRẦN THẾ CƯỜNG

 

STT

Họ và tên NCS

Số, ngày QĐ công nhận NCS

Đề tài luận án

Ngành,
mã số ngành

Cán bộ hướng dẫn

Thời gian bảo vệ

Địa điểm

Ghi chú

1

Đàng Năng Hòa

550/QĐ-XHNV-SĐH,ngày 20/08/2013

Âm nhạc trong nghi lễ Rija của người Chăm

Dân tộc học,

9310310

PGS.TS Thành Phần;

TS Nguyễn Thanh Hà

07g30, ngày 04/8/2020

Phòng C.105 Trường ĐH KHXH&NV – ĐHQG-HCM, 10 – 12 Đinh Tiên Hoàng, Quận 1, TP HCM

Cấp ĐVCM

2

Trần Thế Cường

550/QĐ-XHNV-SĐH,ngày 20/08/2013

Âm nhạc trong đời sống văn hóa của người Gia Rai

Dân tộc học,

9310310

PGS.TS. Thành Phần, TS. Nguyễn Thanh Hà

09g30, ngày 04/8/2020

Phòng C.105 Trường ĐH KHXH&NV – ĐHQG-HCM, 10 – 12 Đinh Tiên Hoàng, Quận 1, TP HCM

Cấp ĐVCM

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.