Lịch BV LATS cấp Trường - NCS Phạm Thị Kiên

STT

Họ và tên NCS

Số, ngày QĐ công nhận NCS

Đề tài luận án

Chuyên ngành, mã số

Cán bộ hướng dẫn

Thời gian bảo vệ

Địa điểm

Ghi chú

1

Phạm Thị Kiên

445/QĐ/XHNV-SĐH,
10/08/2012

Công nghiệp hoá, hiện đại hoá với quá trình phát triển lực lượng sản xuất ở Việt Nam hiện nay

Chủ nghĩa duy vật biện chứng và Chủ nghĩa duy vật lịch sử, 62.22.80.05

TS. Hồ Anh Dũng
TS. Nguyễn Anh Quốc

08h00, ngày 04/06/2017

Phòng D.201 Trường ĐH KHXH&NV – ĐHQG-HCM, 10 – 12 Đinh Tiên Hoàng, Quận 1, TP HCM

 

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.