LỊCH BV LATS CẤP TRƯỜNG NCS NGUYỄN PHAN THỊ THÙY DUNG

 

STT

Họ và tên NCS

Số, ngày QĐ công nhận NCS

Đề tài luận án

Chuyên ngành,
mã số

Cán bộ hướng dẫn

Thời gian bảo vệ

Địa điểm

Ghi chú

1

Nguyn Phan Th Thùy Dung

496/QĐ-XHNV-SĐH, ngày 07/07/2016

Tư tưởng giáo dc thi k Lý - Trn và bài hc lch s ca nó đối vi s nghip giáo dc Vit Nam hin nay

Triết hc,
62.22.03.01

PGS.TS. Trnh Doãn Chính

08h00, ngày 13/7/2019

Phòng D.201 Trường ĐH KHXH&NV ĐHQG-HCM, 10 12 Đinh Tiên Hoàng, Qun 1, TP HCM

Cấp Trường

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.