Lịch bảo vệ LATS cấp ĐVCM NCS. Nguyễn Minh Trí

STT

Họ và tên NCS

Số, ngày QĐ công nhận NCS

Đề tài luận án

Ngành,
mã số

Cán bộ hướng dẫn

Thời gian bảo vệ

Địa điểm

Ghi chú

1

Nguyễn Minh Trí

558/QĐ-XHNV-SĐH,

13/07/2015

Mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế với chính sách an sinh xã hội ở Thành phố Hồ Chi Minh hiện nay

Chủ nghĩa duy vật biện chứng và Chủ nghĩa duy vật lịch sử,
62.22.03.02

TS. Vũ Ngọc Lanh

TS. Lê Quang Quý

8h00, ngày 22/12/2017

Phòng A.207 Trường ĐH KHXH&NV – ĐHQG-HCM, 10 – 12 Đinh Tiên Hoàng, Quận 1, TP HCM

Cấp ĐVCM

 

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.