Lịch bảo vệ LATS của NCS. Huỳnh Lê Chi Hải và NCS. Nguyễn Thị Tuyết Hạnh

STT

Họ và tên NCS

Số, ngày QĐ công nhận NCS

Đề tài luận án

Chuyên ngành,
mã số

Cán bộ hướng dẫn

Thời gian bảo vệ

Địa điểm

Ghi chú

1

Huỳnh Lê Chi Hải

558/QĐ-XHNV-SĐH, ngày 13/7/2015

Đặc điểm ngôn ngữ của địa danh trỉnh Khánh Hòa

Ngôn ngữ học; 9229020

TS. Huỳnh Bá Lân
PGS.TS. Trần Thủy Vịnh

08h30, ngày 28/01/2021

Phòng D.201 Trường ĐH KHXH&NV – ĐHQG-HCM, 10 – 12 Đinh Tiên Hoàng, Quận 1, TP HCM

 

2

Nguyễn Thị Tuyết Hạnh

558/QĐ-XHNV-SĐH, ngày 13/7/2015

Giới từ định vị tiếng Anh (at, in, on) và các đơn vị trương đương trong tiếng Việt

Ngôn ngữ học so sánh đối chiếu; 9222024

TS. Huỳnh Bá Lân
TS. Nguyễn Thị Kiều Thu

08h30, ngày 05/02/2021

Phòng D.201 Trường ĐH KHXH&NV – ĐHQG-HCM, 10 – 12 Đinh Tiên Hoàng, Quận 1, TP HCM

 

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.