LỊCH BẢO VỆ LATS CẤP ĐVCM CỦA CÁC NCS: HUỲNH LÊ CHI HẢI, ĐẶNG THỊ THANH HOA, BÙI THỊ THUÝ MINH

 

STT

Họ và tên NCS

Số, ngày QĐ công nhận NCS

Đề tài luận án

Chuyên ngành,
mã số

Cán bộ hướng dẫn

Thời gian bảo vệ

Địa điểm

Ghi chú

1

Huỳnh Lê Chi Hải

558/QĐ-XHNV-SĐH, ngày 13/07/2015

Đặc điểm ngôn ngữ của địa danh tỉnh Khánh Hòa

Ngôn ngữ học,

9229020

TS. Huỳnh Bá Lân

PGS.TS Trần Thủy Vịnh

08h30, ngày 16/7/2020

Phòng C.105 Trường ĐH KHXH&NV – ĐHQG-HCM, 10 – 12 Đinh Tiên Hoàng, Quận 1, TP HCM

Cấp ĐVCM

2

Đặng Thị Thanh Hoa

939/QĐ-XHNV-SĐH, ngày 24/10/2016

Ca từ bài chòi Nam Trung Bộ dưới góc nhìn ngôn ngữ - văn hóa

Ngôn ngữ học,

9229020

TS. Huỳnh Thị Hồng Hạnh

TS. Trần Hoàng

08h30, ngày 17/7/2020

Phòng C.105 Trường ĐH KHXH&NV – ĐHQG-HCM, 10 – 12 Đinh Tiên Hoàng, Quận 1, TP HCM

Cấp ĐVCM

3

Bùi Thị Thúy Minh

550/QĐ-XHNV-SĐH, ngày 15/8/2013

Tư tưởng lý luận phê bình văn học của Kim Thánh Thán và sự tiếp nhận ở Việt Nam

Lý luận văn học,

9220120

TS. Nguyễn Ngọc Quận

PGS.TS Nguyễn Kim Châu

08h30, ngày 25/7/2020

Phòng C.105 Trường ĐH KHXH&NV – ĐHQG-HCM, 10 – 12 Đinh Tiên Hoàng, Quận 1, TP HCM

Cấp ĐVCM

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.