LỊCH BV LATS CẤP TRƯỜNG NCS. NGUYỄN THỊ HUỲNH NHƯ VÀ NCS NGUYỄN HỮU THẾ

 

STT

Họ và tên NCS

Số, ngày QĐ công nhận NCS

Đề tài luận án

Chuyên ngành,
mã số

Cán bộ hướng dẫn

Thời gian bảo vệ

Địa điểm

Ghi chú

1

Nguyễn Thị Huỳnh Như

515/QĐ-XHNV-SĐH,ngày 23/07/2014

Tư tưởng về quyền con người của Jean - Jacques Rousseau - đặc điểm và giá trị lịch sử

Triết học,
62.22.03.01

TS. Nguyến Sinh Kế
TS.Hà Thiên Sơn

13h30, ngày 08/10/2019

Phòng D.201 Trường ĐH KHXH&NV – ĐHQG-HCM, 10 – 12 Đinh Tiên Hoàng, Quận 1, TP HCM

Cấp Trường

2

Nguyễn Hữu Thế

550/QĐ-XHNV-SĐH,ngày 15/08/2013

Thành ngữ trong một số truyện ngắn, tiểu thuyết Việt Nam hiện đại (có so sánh với thành ngữ trong một số tác phẩm văn học Anh - Mỹ)

Ngôn ngữ học so sánh đối chiếu,
62.22.02.41

GS.TS Đỗ Thị Kim Liên

14g00, ngày 14/10/2019

Phòng D.201 Trường ĐH KHXH&NV – ĐHQG-HCM, 10 – 12 Đinh Tiên Hoàng, Quận 1, TP HCM

Cấp Trường

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.