Thông báo về việc điểm chuẩn, phúc khảo tuyển sinh Sau đại học đợt 1 năm 2020

 

             TRƯỜNG ĐẠI HỌC                                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC                                                                                                             

                  

          Số: 547 /TB-XHNV-SĐH                Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 7 năm 2020

 

 

THÔNG BÁO

Về việc điểm chuẩn, phúc khảo

Kỳ thi tuyển sinh Sau đại học đợt 1 năm 2020

 

 1. Điểm chuẩn tuyển sinh sau đại học

  Bậc cao học:

  • Môn cơ bản, cơ sở: đạt 5/10 điểm trở lên;
  • Môn ngoại ngữ: đạt 50/100 điểm trở lên.

   Bậc nghiên cứu sinh:

  • Điểm xét tuyển: đạt 5/10 điểm trở lên;
  • Môn ngoại ngữ: xét tuyển.

    

 2. Phúc khảo

Hội đồng Tuyển sinh Sau đại học Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – ĐHQG-HCM nhận đơn phúc khảo của thí sinh trong thời hạn từ ngày 27/7/2020 đến 04/8/2020 (không giải quyết trường hợp nộp đơn trễ hạn).

Thí sinh điền đầy đủ thông tin vào Đơn xin phúc khảo (tại đây) và nộp về Phòng Sau đại học.

Kết quả phúc khảo sẽ được niêm yết tại website Phòng Sau đại học vào ngày 17/8/2020./.

 

Nơi nhận:

 Thí sinh dự thi;

 Lưu: HC-TH, SĐH

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH SĐH

   ỦY VIÊN THƯỜNG TRỰC

 

 

 

(Đã ký)

 

 

 

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG SAU ĐẠI HỌC

Trần Văn Thắng

 

 

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.