Thông báo làm thẻ học viên

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHXH&NV

PHÒNG SAU ĐẠI HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 9 năm 2015

 

THÔNG BÁO

V/v làm thẻ học viên 

Phòng Sau đại học tổ chức làm thẻ học viên cho học viên cao học và nghiên cứu sinh trúng tuyển đợt 1 năm 2015:

-         Thời gian đăng ký: từ 01/10/2015 đến 30/10/2015;

-         Biểu mẫu: học viên in Bản đăng ký phát hành thẻ (ghép mặt, 02 trang vào 01 tờ giấy);

-         Hồ sơ nộp kèm: giấy CMND phô tô rõ (không cần công chứng);

-         Lệ phí: 20.000 đồng/thẻ;

Học viên làm thẻ theo tập thể lớp, lớp trưởng tập hợp, lập bảng theo biểu mẫu tổng hợp, nộp Bản đăng ký phát hành thẻ và file tổng hợp về Phòng Sau đại học trước ngày 30/10/2015 theo địa chỉ: Phòng B110, Email: saudaihoc@hcmussh.edu.vn. Sau thời gian này, những học viên chưa làm thẻ sẽ làm chung với học viên trúng tuyển đợt 2 năm 2015.

Trân trọng.

Nơi nhận:

  -     Học viên;

-         Dán niêm yết;

-         Website;

-          Lưu: SĐH.

KT. TRƯỞNG PHÒNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

 

(Đã ký)

 

 

Trần Văn Thắng

 

 

 

Lưu ý: Học viên cần điền chính xác thông tin cá nhân: ngày tháng năm sinh, mã số học viên, số CMND,…; dán hình đúng kích thước 3x4; chữ ký mẫu giống nhau: 02 chữ ký mẫu.

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.