LỊCH BV LATS CẤP TRƯỜNG - NCS. LÊ THU HUYỀN

 

STT

Họ và tên NCS

Số, ngày QĐ công nhận NCS

Đề tài luận án

Chuyên ngành,
mã số

Cán bộ hướng dẫn

Thời gian bảo vệ

Địa điểm

Ghi chú

1

Lê Thu Huyền

515/QĐ-XHNV-SĐH, ngày 23/07/2014

Đời sống tín ngưỡng của người Việt ở Quảng Nam (Nghiên cứu trường hợp tại TP.Hội An)

Dân tộc học,
62.31.03.12

GS.TS. Ngô Văn Lệ
TS. Trương Thị Thu Hằng

14h00, ngày 20/12/2019

Phòng D.201 Trường ĐH KHXH&NV – ĐHQG-HCM, 10 – 12 Đinh Tiên Hoàng, Quận 1, TP HCM

Cấp Trường

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.