Thông báo V/v nhận bằng Thạc sĩ, Tiến sĩ năm 2017

THÔNG BÁO

Về việc nhận bằng Thạc sĩ, Tiến sĩ năm 2017

Hiện nay toàn bộ bằng Thạc sĩ, Tiến sĩ đợt 1 và đợt 2 năm 2017 đã được Hiệu trưởng ký tên và đóng dấu. Nhà trường kính mời các tân Thạc sĩ, Tiến sĩ tốt nghiệp năm 2017 đến Phòng Sau đại học gặp anh Lê Quốc Khiêm để nhận bằng. Thời gian phát bằng trong giờ hành chính từ ngày 20/12/2017 đến ngày 30/01/2018. Đề nghị các tân Thạc sĩ, Tiến sĩ sắp xếp thời gian đến nhận bằng theo đúng thời gian trên.

Trân trọng.

PHÒNG SAU ĐẠI HỌC

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.