Lịch bảo vệ LATS cấp ĐVCM NCS. Nguyễn Phan Thị Thùy Dung

STT

Họ và tên NCS

Số, ngày QĐ công nhận NCS

Đề tài luận án

Chuyên ngành,
mã số

Cán bộ hướng dẫn

Thời gian bảo vệ

Địa điểm

Ghi chú

1

Nguyễn Phan Thị Thùy Dung

496/QĐ-XHNV-SĐH, ngày 07/07/2016

Tư tưởng giáo dục thời Lý - Trần và bài học lịch sử của nó đối với sự nghiệp đổi mới giáo dục ở Việt Nam hiện nay

Triết học,

62.22.03.01

PGS.TS. Trịnh Doãn Chính

13h30, ngày 26/11/2018

Phòng D.202 Trường ĐH KHXH&NV – ĐHQG-HCM, 10 – 12 Đinh Tiên Hoàng, Quận 1, TP HCM

Cấp ĐVCM

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.