LỊCH BẢO VỆ LVTS CẤP ĐVCM-NCS.NGUYỄN THỊ HUỲNH NHƯ

STT

Họ và tên NCS

Số, ngày QĐ công nhận NCS

Đề tài luận án

Chuyên ngành,
mã số

Cán bộ hướng dẫn

Thời gian bảo vệ

Địa điểm

Ghi chú

1

Nguyễn Thị Huỳnh Như

515/QĐ-XHNV-SĐH, ngày 23/07/2014

Tư tưởng về quyền con người của Jean - Jacques Rousseau - đặc điểm và giá trị lịch sử

Triết học,

62.22.03.01

TS. Nguyến Sinh Kế

TS.Hà Thiên Sơn

08h00, ngày 06/3/2019

Phòng 701, Trường ĐH KHXH&NV – ĐHQG-HCM, Cơ sở Thủ Đức

Cấp ĐVCM

 
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.