Lịch học và danh sách học Tin học môn chung sau đại học khai giảng ngày 30/5/2017

Xem danh sách lớp Tin 1 tại đây
Xem danh sách lớp Tin
2 tại đây

Lịch học:

Lớp tin 1:

Chiều thứ 3 phòng D303

Chiều Thứ 5 phòng D601

Chiều Thứ 7 phòng D305

Lớp tin 2:

Chiều thứ 3 phòng D603

Chiều Thứ 5 phòng D602

Chiều Thứ 7 phòng D306

Lưu ý:Học viên nào đã đóng học phí môn Tin học nhưng chưa có tên trong dach sách lớp học vui lòng cầm biên lai học phí đến Phòng Sau đại học để được cập nhật tên vào danh sách học.


Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.