LỊCH BV LATS CẤP ĐVCM CỦA NCS. LÊ THỊ HỒNG VÂN (ĐỔI NGÀY)

 

STT

Họ và tên NCS

Số, ngày QĐ công nhận NCS

Đề tài luận án

Ngành,
mã số ngành

Cán bộ hướng dẫn

Thời gian bảo vệ

Địa điểm

Ghi chú

1

Lê Thị Hồng Vân

558/QĐ-XHNV-SĐH, ngày 13/07/2015

Giữ gìn và phát huy văn hoá truyền thống Hội An tỉnh Quảng Nam, trong quá trình đổi mới

CNDVBC&

CNDVLS,
9229002

TS Nguyễn Tấn Hưng;

TS Vũ Ngọc Lanh

08g00, ngày 27/6/2020

Phòng A.208 Trường ĐH KHXH&NV – ĐHQG-HCM, 10 – 12 Đinh Tiên Hoàng, Quận 1, TP HCM

Đổi ngày vì lý do sức khỏe của Chủ tịch Hội đồng

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.