Hội thảo khoa học trường ĐH KHXH&NV năm 2012

Là một hoạt động khoa học cần thiết và có ý nghĩa thực tế, Hội thảo khoa học Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh được coi là “sân chơi khoa học” bổ ích dành cho cán bộ trẻ và các học viên sau đại học nhằm nâng cao khả năng tư duy khoa học, phát huy năng lực nghiên cứu độc lập và sáng tạo.

Hội thảo Khoa học Trường ĐH KHXH&NV do Phòng Quản lý Khoa học – Dự án phối hợp cùng Phòng Sau Đại học, các Phòng ban liên quan và các Khoa/Bộ môn tổ chức hàng năm. Hội thảo nhằm tạo điều kiện cho các giảng viên trẻ, học viên Cao học và nghiên cứu sinh gửi bài viết tham dự để có điều kiện công bố bài viết.


Hội thảo khoa học Trường ĐH KHXH&NV năm 2010 - Tiểu ban Đông phương - Nhật Bản

Năm 2011, Hội thảo khoa học Trường đã thu hút không ít sự quan tâm của cán bộ giảng dạy trẻ và học viên SĐH với hơn 300 bài viết gửi đến Ban Tổ chức hội thảo. Trong đó, có 256 bài viết được phản biện và 106 bài được chọn để trình bày tại 14 tiểu ban chuyên môn. Để động viên và khích lệ lớn đối với các đối tượng tham dự, Ban Tổ chức hội thảo đã chọn ra 40 bài có chất lượng tốt nhất để in thành Kỷ yếu, phát hành vào tháng 9/2012.


Hội thảo khoa học Trường ĐH KHXH&NV năm 2010 - Tiểu ban Văn học nước ngoài

Hội thảo Khoa học Trường năm 2012 được dự kiến tổ chức cũng không nằm ngoài các tiêu chí trên.

Thông tin về Hội thảo khoa học Trường ĐHKHXH&NV năm 2012 (dành cho Giảng viên trẻ, học viên Cao học và nghiên cứu sinh Tiến sĩ)

1. Thông tin chi tiết về Hội thảo: Trong tháng 6/2012, Phòng QLKH-DA đã có thông báo rộng rãi đến các đơn vị về Kế hoạch tổ chức Hội thảo Khoa học Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (dành cho giảng viên trẻ, học viên Cao học và nghiên cứu sinh Tiến sĩ) năm 2012 (Xem thông tin về Kế hoạch tổ chức hội thảo trên trang web Phòng theo đường dẫn Website Trường ĐHKHXH&NV: trang chủ/Nghiên cứu-Hợp tác/nghiên cứu khoa học/Phòng QLKH-DA/thông báo hoặc Công văn số 118/XHNV-QLKH-DA về việc tổ chức hội thảo do Phó Hiệu trưởng TS. Trương Thị Kim Chuyên ký ngày 14/06/2012).

2. Thời gian diễn ra Hội thảo: Hội thảo sẽ được tổ chức vào tuần thứ tư tháng 11 năm 2012 (ngày thứ sáu 23/11 và thứ bảy 24/11).

3. Địa điểm: 10-12 Đinh Tiên Hoàng, Q1, Thành phố Hồ Chí Minh.

4. Đối tượng tham gia: Cán bộ giảng dạy trẻ (chưa có học vị Tiến sĩ), học viên Cao học, nghiên cứu sinh Tiến sĩ.

5. Nội dung bài viết: Để tham gia Hội nghị, các tác giả có thể gửi các bài viết, bài nghiên cứu, nội dung các chuyên đề tiến sĩ, hoặc bài triển khai về các hướng nghiên cứu đang quan tâm thuộc tất cả các lĩnh vực khoa học mà Trường ĐH KHXH&NV-ĐHQG-HCM tổ chức đào tạo và nghiên cứu.

6. In Kỷ yếu, Tập san, Tạp chí: Những báo cáo được các Tiểu ban chuyên môn đánh giá tốt sẽ được Ban Tổ chức Hội thảo xem xét, chọn đăng Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Trường ĐH KHXH&NV năm 2012 hoặc giúp chuyển đến Ban Biên tập Tạp chí Phát triển Khoa học & Công nghệ ĐHQG-HCM, Tập san KHXH&NV Trường ĐH KHXH&NV.

7. Thời hạn đăng ký, nộp tóm tắt báo cáo và toàn văn: Các Khoa/Bộ môn chủ động thông báo với giảng viên, học viên về thời gian đăng ký tham gia Hội thảo, thời gian nộp tóm tắt và toàn văn báo cáo.

Sau đó, các Khoa/Bộ môn tổng hợp lại và nộp về Phòng QLKH-DA theo thời hạn như sau:
- Nộp danh sách đăng ký tham gia Hội thảo và Tóm tắt báo cáo (kèm file) về Phòng QLKH-DA trước ngày 07/09/2012.
- Nộp toàn văn báo cáo, tóm tắt báo cáo, phiếu đăng ký và bản tổng hợp danh sách các báo cáo tham gia Hội thảo (kèm file) về Phòng QLKH-DA trước ngày 21/09/2012.
Để chuẩn bị tốt cho Hội thảo, Nhà trường yêu cầu các Khoa/Bộ môn thông báo rộng rãi đến các giảng viên trẻ (chưa có học vị Tiến sĩ), học viên Cao học, nghiên cứu sinh Tiến sĩ đang công tác, học tập tại đơn vị mình.

Các tác giả gửi bài vui lòng liên hệ với Khoa/Bộ môn nơi mình đang học để đăng ký tham gia hội thảo, nộp tóm tắt và toàn văn báo cáo. Các báo cáo nộp không đúng yêu cầu và trễ hạn sẽ không được nhận.

Thông tin liên quan đến hội thảo, vui lòng gọi đến số 8 38293828 ext: 122 (cô Nguyệt) hoặc E-mail: hoithaokht@hcmussh.edu.vn.
Ban Tổ chức hội thảo kính mong các đơn vị thực hiện đúng quy định và hỗ trợ tốt nhất để Hội thảo diễn ra tốt đẹp.


Ban Tổ chức Hội thảo
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.