Lịch bảo vệ cấp ĐVCM của NCS Trần Thanh Dũ

STT

Họ và tên NCS

Số, ngày QĐ công nhận NCS

Đề tài luận án

Ngành,
mã số

Cán bộ hướng dẫn

Thời gian bảo vệ

Địa điểm

Ghi chú

1

Trần Thanh Dũ

550/QĐ-XHNV-SĐH ngày 15/8/2013

Nghiên cứu đặc trưng ngôn ngữ trong các khẩu hiệu tuyên truyền tiếng Việt (so sánh đối chiếu với tiếng Anh)

Ngôn ngữ học so sánh - đối chiếu,
62.22.02.41

TS. Lê Thị Thanh TS. Lưu Trọng Tuấn

08h00, ngày 23/01/2018

Phòng D.302 Trường ĐH KHXH&NV – ĐHQG-HCM, 10 – 12 Đinh Tiên Hoàng, Quận 1, TP HCM

 

Cấp ĐVCM

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.