Danh sách học tin và triết môn chung sau đại học đợt 3 năm 2015 và hạn đóng tiền học lại

Xem danh sách học Tin ở đây

Xem danh sách học Triết ở đây

Lưu ý:
Học viên đăng ký danh sách học lại các môn chung mà chưa đóng học phí học lại thì sẽ đóng vào ngày đi học đầu tiên là thứ 3 ngày 15/12/2015 và cầm biên lai học phí lên phòng sau đại học để xác nhận lại danh sách. Học viên nào không đóng học phí học lại sẽ bị xoá tên khỏi danh sách học lại.
Học viên có số thứ tự từ 1 đến 100 trong danh sách học Tin sẽ học lớp Tin 1. Học viên có số thứ tự từ 101 trở đi sẽ học lớp Tin 2. 
Học viên từ khoá 2014 trở về trước đã đóng học phí nhưng vẫn chưa có tên trong danh sách học vui lòng cầm biên lai học phí lên phòng sau đại học để được bổ sung tên vào danh sách.
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.