Thông báo làm thẻ học viên

Phòng Sau đại học tổ chức làm thẻ học viên sau đại học cho tất cả học viên cao học và nghiên cứu sinh có nhu cầu.
Thời gian đăng ký: từ ngày 15/9/2019 đến 15/10/2019
Hồ sơ đăng ký gồm:
- Bản đăng ký phát hành thẻ (in tại đây , ghép mặt, ghi đầy đủ thông tin cá nhân) 
- Giấy CMND phô tô rõ (phải công chứng);
- Lệ phí: 20.000 đồng/thẻ.
Học viên làm thẻ theo lớp, lớp trưởng tập hợp hồ sơ đăng ký, lập bảng theo biểu mẫu tổng hợp. Nộp hồ sơ đăng ký và file tổng hợp cho giáo vụ Khoa/Bộ môn, giáo vụ Khoa/Bộ môn nộp về Phòng Sau đại học theo địa chỉ: Phòng B109, Email: saudaihoc@hcmussh.edu.vn.
Sau thời gian này, những học viên chưa làm thẻ sẽ làm chung với học viên trúng tuyển đợt 2 năm 2019.

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.