LỊCH BV LATS CẤP ĐVCM CỦA CÁC NCS: Trần Thị Thanh Trúc, Trần Thị Bảo Giang, Đặng Ngọc Ngận, Phan Thanh Tâm

STT

Họ và tên NCS

Số, ngày QĐ công nhận NCS

Đề tài luận án

Chuyên ngành,
mã số

Cán bộ hướng dẫn

Thời gian bảo vệ

Địa điểm

Ghi chú

1

Trần Thị Thanh Trúc

515/QĐ-XHNV-SĐH, ngày 23/7/2014

Ẩn dụ tri nhận trong diễn ngôn báo chí tiếng Anh (liên hệ với diễn ngôn báo chí tiếng Việt)

Ngôn ngữ học so sánh đối chiếu,

9222024

PGS.TS. Trịnh Sâm

08h30, ngày 21/01/2021

Phòng C.105 Trường ĐH KHXH&NV – ĐHQG-HCM, 10 – 12 Đinh Tiên Hoàng, Quận 1, TP HCM

Cấp ĐVCM

2

Trần Thị Bảo Giang

515/QĐ-XHNV-SĐH, ngày 23/7/2014

Ảnh hưởng của văn học Pháp đối với sự phát triển của truyện ngắn Việt Nam từ cuối thế kỷ 19 đến 1945

Văn học Việt Nam,

9220121

GS.TS Huỳnh Như Phương

TS. Phan Mạnh Hùng

 

08h30, ngày 27/01/2021

Phòng C.105 Trường ĐH KHXH&NV – ĐHQG-HCM, 10 – 12 Đinh Tiên Hoàng, Quận 1, TP HCM

Cấp ĐVCM

3

Đặng Ngọc Ngận

387/QĐ-XHNV-SĐH, ngày 29/6/2017

Vấn đề cải biên tiểu thuyết cổ điển Trung Quốc trên sân khấu cải lương Việt Nam

Lý luận văn học,

9220120

TS. Phan Thu Vân

TS. Hà Thanh Vân

13h30, ngày 29/01/2021

Phòng C.105 Trường ĐH KHXH&NV – ĐHQG-HCM, 10 – 12 Đinh Tiên Hoàng, Quận 1, TP HCM

Cấp ĐVCM

4

Phan Thanh Tâm

558/QĐ-XHNV-SĐH, ngày 13/7/2015

Câu tiếng Stiêng (đối chiếu với câu tiếng Việt)

Ngôn ngữ học so sánh đối chiếu,

9222024

PGS.TS Lê Khắc Cường

PGS.TS. Trần Thủy Vịnh

08h30, ngày 02/02/2021

Phòng C.105 Trường ĐH KHXH&NV – ĐHQG-HCM, 10 – 12 Đinh Tiên Hoàng, Quận 1, TP HCM

Cấp ĐVCM

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.