Thông báo tạm ngưng các hoạt động giảng dạy, học tập, chấm luận văn, luận án sau đại học

Căn cứ công điện khẩn của UBND TPHCM, ĐHQG-HCM và Thông báo của Trường ĐH KHXH&NV v/v cho học sinh, sinh viên nghỉ học trước diễn biến Bão số 16, Phòng Sau đại học thông báo:

1. HVCH và NCS nghỉ học từ 12:00 ngày 25/12/2017 đến hết ngày 26/12/2017

2. Các hội đồng chấm luận văn, luận án tạm hoãn họp trong thời gian từ 12:00 ngày 25/12/2017 đến hết ngày 26/12/2017

Trân trọng

Phòng Sau đại học

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.