Lịch bảo vệ của NCS Dương Mỹ Thắm

STT

Họ và tên NCS

Số, ngày QĐ công nhận NCS

Đề tài luận án

Chuyên ngành, mã số

Cán bộ hướng dẫn

Thời gian bảo vệ

Địa điểm

Ghi chú

1

Dương Mỹ Thắm

840/QĐ-SĐH-QLKH
16/11/2010

Nghiên cứu truyện thơ Nôm Nam Bộ qua các văn bản Quốc ngữ được xuất bản ở Sài Gòn từ cuối thế kỷ XIX đến năm 1945

Văn học Việt Nam, 62.22.34.01

TS. Nguyễn nam

PGS.TS. Lê Giang

14 giờ 00, ngày 23/02/2018

 

Phòng A214  Trường ĐH KHXH&NV – ĐHQG-HCM, 10 – 12 Đinh Tiên Hoàng, Quận 1, TP HCM

 

Cấp ĐVCM

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.