LỊCH BV LATS CẤP ĐVCM NCS. TRẦN PHAN NGỌC BÍCH

STT

Họ và tên NCS

Số, ngày QĐ công nhận NCS

Đề tài luận án

Ngành,
mã số ngành

Cán bộ hướng dẫn

Thời gian bảo vệ

Địa điểm

Ghi chú

1

Trần Phan Ngọc Bích

550/QĐ-XHNV-SĐH,ngày 20/08/2013

Nội dung cơ bản của các gia huấn Việt Nam trong lịch sử và ý nghĩa của nó đối với việc giáo dục đạo đức học sinh phổ thông nước ta hiện nay

Triết học, 9229002

PGS.TS Trần Nguyên Việt

 

08g00, ngày 12/11/2020

Phòng A.208 Trường ĐH KHXH&NV – ĐHQG-HCM, 10 – 12 Đinh Tiên Hoàng, Quận 1, TP HCM

Cấp ĐVCM

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.