LỊCH BV LATS ĐVCM NCS VÕ NỮ HẠNH TRANG VÀ NCS. NGUYỄN TRUNG HIẾU

 

STT

Họ và tên NCS

Số, ngày QĐ công nhận NCS

Đề tài luận án

Chuyên ngành,
mã số

Cán bộ hướng dẫn

Thời gian bảo vệ

Địa điểm

Ghi chú

1

Nguyễn Trung Hiếu

496/QĐ-XHNV-SĐH, ngày 07/07/2016

Tính dung hợp trong tôn giáo bản địa Bửu Sơn Kỳ Hương ở vùng Tây Nam Bộ

Văn hóa học,
62.31.06.40

PGS. TS. Trần Hồng Liên

13h30, ngày 01/7/2019

Phòng D.202 Trường ĐH KHXH&NV – ĐHQG-HCM, 10 – 12 Đinh Tiên Hoàng, Quận 1, TP HCM

Cấp ĐVCM

2

Võ Nữ Hạnh Trang

443/QĐ-XHNV-SĐH, ngày 10/08/2012

Văn hoá Tây Nam Bộ qua địa danh

Văn hóa học,
62.31.70.01

PGS.TS Lê Trung Hoa

13h30, ngày 02/7/2019

Phòng D.202 Trường ĐH KHXH&NV – ĐHQG-HCM, 10 – 12 Đinh Tiên Hoàng, Quận 1, TP HCM

Cấp ĐVCM

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.