Lịch học và Danh sách học viên đăng ký lớp Triết học khai giảng ngày 02/01/2020

Phòng Sau đại học Thông báo đến các bạn học viên đăng ký lớp Triết học Sau đại học khai giảng ngày 02/01/2020 Lịch học như sau:

Thời gian học: Chiều thứ 3-5-7

Phòng học: D303

Xem danh sách đăng ký tại đây

Lưu ý: Học viên đã đăng ký nhưng chưa đóng tiền học phí tham gia lớp học phải đóng tiền học theo nội dung đã được thể hiện trong thông báo khai giảng lớp Triết học trước ngày 04/02/202. Dựa vào danh sách đóng học phí, Phòng sẽ lập danh sách học chính thức.

Trân trọng

Phòng Sau đại học

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.