Lịch bảo vệ LATS cấp ĐVCM NCS.Nguyễn Thị Hồng Nhung

STT

Họ và tên NCS

Số, ngày QĐ công nhận NCS

Đề tài luận án

Ngành,
mã số

Cán bộ hướng dẫn

Thời gian bảo vệ

Địa điểm

Ghi chú

1

Nguyễn Thị Hồng Nhung

789/QÐ-XHNV-SÐH, ngày 17/11/2011

Sự phát triển nguồn nhân lực ở An Giang trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa (1996 – 2012)

Lịch sử Việt Nam cận đại và hiện đại,

62.22.54.05

PGS.TS. Võ Văn Sen

13h30, ngày 23/3/2018

Phòng A.218 Trường ĐH KHXH&NV – ĐHQG-HCM, 10 – 12 Đinh Tiên Hoàng, Quận 1, TP HCM

Cấp ĐVCM

 

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.