Lịch tập huấn sử dụng thư viện cho HVCH, NCS trúng tuyển năm 2015

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HCM

                 TRƯỜNG ĐẠI HỌC

KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 02 năm 2016

 

LỊCH TẬP HUẤN SỬ DỤNG THƯ VIỆN

(cho HVCH và NCS trúng tuyển năm 2015)

 

Kính gởi: - Thư viện trường

      - Các khoa bộ môn

      - HVCH khoá 2015 – 2017

      - NCS khoá 2015 – 2018

            Phòng sau đại học thông báo đến các đơn vị và học viên đã trúng tuyển năm 2015 về lịch tập huấn sử dụng thư viện do phòng sau đại học kết hợp với thư viện trường tổ chức, nhằm đáp ứng nhu cầu học tập, nghiên cứu của học viên như sau:

Thời gian bắt đầu: 8:00 (buổi sáng) và 13:30 (buổi chiều)

Địa điểm: phòng Tra cứu dữ liệu (A010)

 

Thời gian

Ngành học

Số lượng

Ghi chú

Sáng 1/3/2016

Nghiên cứu sinh tất cả các ngành

78

 

Chiều 1/3/2016

Lý luận và phương pháp dạy học tiếng Anh, Địa lý, Quản lý tài nguyên môi trường

85

 

Sáng 2/3/2016

Quan hệ quốc tế, Quản lý giáo dục

81

 

Chiều 2/3/2016

Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam, Lịch sử thế giới, Lịch sử Việt Nam, Khảo cổ, Lưu trữ học, Đô thị học, Châu Á học, Nhân học

82

 

Sáng 3/3/2016

Triết học, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Việt Nam học, Xã hội học

87

 

Chiều 3/3/2016

Khoa học thông tin thư viện, Hán nôm, Ngôn ngữ học, Lý luận văn học, Văn hoá học, Văn học nước ngoài, Văn học Việt Nam, Ngôn ngữ Nga

81

 

 

            Đề nghị các Khoa/Bộ môn thông báo đến học viên thuộc Khoa/Bộ môn quản lý và yêu cầu học viên tham gia đầy đủ, đúng lịch.

                                                                                                                  TL. HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                TRƯỞNG PHÒNG SAU ĐẠI HỌC

                                                                                                                        (đã ký)

 

                                                                                                            PGS.TS TRẦN THỊ MAI    

                                                                       

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.