LỊCH BẢO VỆ LVTS CẤP ĐVCM-NCS.TRỊNH ĐĂNG KHOA, TRƯƠNG PHAN CHÂU TÂM, ĐỖ QUỐC DŨNG

 

STT

Họ và tên NCS

Số, ngày QĐ công nhận NCS

Đề tài luận án

Chuyên ngành,
mã số

Cán bộ hướng dẫn

Thời gian bảo vệ

Địa điểm

Ghi chú

1

Trịnh Đăng Khoa

474/QĐ-XHNV-SĐH, ngày 26/07/2011

Hoạt động giải trí công cộng tại thành phố Hồ Chí Minh

Văn hóa học,

62.31.70.01

TS. Đỗ Ngọc Anh

TS. Trần Ngọc Khánh

08h00, ngày 05/3/2019

Phòng D.202, Trường ĐH KHXH&NV – ĐHQG-HCM, 10 – 12 Đinh Tiên Hoàng, Quận 1, TP HCM

Cấp ĐVCM

2

Trương Phan Châu Tâm

550/QĐ-XHNV-SĐH, ngày 15/08/2013

Chuyển đổi tôn giáo ở Tây Nam Bộ, Việt Nam – Tiếp cận từ Văn hóa học

Văn hóa học,

62.31.06.40

GS.TS Ngô Văn Lệ

08h00, ngày 12/3/2019

Phòng D.202, Trường ĐH KHXH&NV – ĐHQG-HCM, 10 – 12 Đinh Tiên Hoàng, Quận 1, TP HCM

Cấp ĐVCM

3

Đỗ Quốc Dũng

496/QĐ-XHNV-SĐH, ngày 07/07/2016

Đóng góp của Vọng cổ nhịp 32 trong một số hoạt động văn hóa Nam Bộ

Văn hóa học,

62.31.06.40

TS. Tào Văn Ân

TS. Trần Long

08h00, ngày 20/3/2019

Phòng D.202, Trường ĐH KHXH&NV – ĐHQG-HCM, 10 – 12 Đinh Tiên Hoàng, Quận 1, TP HCM

Cấp ĐVCM

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.