LỊCH BẢO VỆ LVTS CẤP ĐVCM-NCS NGUYỄN VŨ THU PHƯƠNG

STT

Họ và tên NCS

Số, ngày QĐ công nhận NCS

Đề tài luận án

Chuyên ngành,
mã số

Cán bộ hướng dẫn

Thời gian bảo vệ

Địa điểm

Ghi chú

1

Nguyễn Vũ Thu Phương

789/QÐ-XHNV-SÐH, ngày 17/11/2011

Chính sách của Mỹ đối với Việt Nam Cộng hòa dưới thời tổng thống Eisenhower (1955 - 1961)

Lịch sử thế giới cận đại và hiện đại,
62.22.50.05

PGS.TS. Nguyễn Văn Lịch

PGS.TS. Nguyễn Ngọc Dung

08h00, ngày 09/01/2019

Phòng A.215, Trường ĐH KHXH&NV – ĐHQG-HCM, 10 – 12 Đinh Tiên Hoàng, Quận 1, TP HCM

Cấp ĐVCM

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.