Lịch bảo vệ LATS cấp Trường của NCS. Bùi Thị Lan Hương

STT

Họ và tên NCS

Số, ngày QĐ công nhận NCS

Đề tài luận án

Ngành,
mã số

Cán bộ hướng dẫn

Thời gian bảo vệ

Địa điểm

Ghi chú

1

Bùi Thị Lan Hương

775/QĐ-ĐHQG-ĐH&SĐH,
12/08/2008

Đánh giá tiềm năng phát triển du lịch nông thôn vùng kinh tế trọng điểm phía Nam

Sử dụng và bảo vệ tài nguyên môi trường,
62.85.15.01

PGS.TS. Trần Hợp
PGS.TS. Bùi Cách Tuyến

14h00, ngày 25/10/2017

Phòng D.201 Trường ĐH KHXH&NV – ĐHQG-HCM, 10 – 12 Đinh Tiên Hoàng, Quận 1, TP HCM

Cấp Trường

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.