Tuyển sinh thạc sĩ ở nước ngoài theo Đề án 599 năm 2015

   ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      TRƯỜNG ĐH KHXH&NV                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  Số:        /XHNV-SĐH                                    TP Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 5 năm 2015

 V/v tuyển sinh thạc sĩ ở nước ngoài

theo Đề án 599 năm 2015

 

Kính gửi: Các Khoa/Bộ môn

 

Căn cứ công văn số 801/ĐHQG-ĐH&SĐH về việc tuyển sinh đại học, thạc sĩ ở nước ngoài theo Đề án 599 năm 2015, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn đề nghị các Khoa/Bộ môn phổ biến thông tin, khuyến khích các giảng viên tham gia nộp hồ sơ dự tuyển (đính kèm công văn số 801/ĐHQG-ĐH&SĐH của ĐHQG-HCM).

Sau khi hoàn thành bộ hồ sơ dự tuyển đầy đủ gồm những giấy tờ theo quy định, ứng viên cần thực hiện đăng ký dự tuyển với Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Cục Đào tạo với nước ngoài) theo cả 2 phương thức sau:

a) Đăng ký trực tuyến (online) tại địa chỉ https://tuyensinh.vied.vn/ bằng các files scan từng loại giấy tờ trong hồ sơ theo định dạng PDF, mỗi file dung lượng <1MB; 

b) Gửi bộ hồ sơ giấy đến Phòng Sau đại học (B110). Hồ sơ cần đựng trong túi hồ sơ kích thước 25cm x 34cm, mặt ngoài túi ghi đầy đủ thông tin theo mẫu tại Phụ lục 2 (đính kèm Phụ lục 2, Biểu mẫu). 

Thời hạn nộp hồ sơ: Trước ngày 25/5/2015.

Trân trọng.

 

Nơi nhận:                                                                  TL. HIỆU TRƯỞNG

   - Như trên;                                                                  TRƯỞNG PHÒNG SĐH

   - Lưu SĐH.                                                                                        

              (Đã ký)

 

                     PGS.TS. Trần Thị Mai

 

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.