I. CƠ CẤU TỔ CHỨC

1. Tổ chức Đảng và đoàn thể :

- Chi bộ Sau đại học.

- Công đoàn Sau đại học.

2. Chính quyền :

- Trưởng phòng phụ trách chung

- Phó Trưởng phòng phụ trách bậc thạc sỹ

- Các chuyên viên


II. NHÂN SỰ

Phòng Sau đại học gồm 08 cán bộ: 01 Trưởng phòng, 02 Phó Trưởng phòng và 05 chuyên viên. Cụ thể như sau:

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

    Email

Công việc phụ trách

1

PGS.TS. Trần Thị Mai

Trưởng phòng

maitranthi
@hcmussh.edu.vn

Phụ trách chung, Xây dựng quy trình, quy định, kế hoạch.

 2 PGS.TS. Nguyễn Thị Vân Hạnh
Phó Trưởng phòng

nguyenthivanhanh
@hcmussh.edu.vn

Phụ trách phát triển chương trình đào tạo, hợp tác đào tạo, đảm bảo chất lượng, hợp tác Quốc tế, nghiên cứu khoa học.

3

TS. Trần Văn Thắng

Phó Trưởng phòng

 tvthang09
@hcmussh.edu.vn

Phụ trách quản lý bậc Cao học, Tuyển sinh, Báo cáo tổng hợp.

4

CN. Lê Quốc Khiêm

Chuyên viên

 lequockhiem
@hcmussh.edu.vn

Phụ trách tổng hợp thời khoá biểu, tín chỉ, quyết toán tài chính, quản lý điểm, Quản lý và phát bằng tốt nghiệp, quản lý nghiên cứu sinh khoa văn học và bộ môn ngôn ngữ.

5

CN. Võ Thị Mỹ Hạnh

Chuyên viên

 vo.tm.hanh
@hcmussh.edu.vn

Quản lý tất cả các ngành bậc Nghiên cứu sinh , Tuyển sinh.

6

CN. Huỳnh Tuấn Khanh

Chuyên viên

 huynhtuantkhanh
@hcmussh.edu.vn

Quản lý bậc Cao học các ngành: Châu Á học, Lý luận và phương pháp dạy học tiếng Anh, Ngôn ngữ Nga, Quản lý giáo dục, Văn hóa học, Việt Nam học, Xã hội học, Quan hệ Quốc tế, Đô thị học; Đảm bảo chất lượng.

7

CN. Cù Thị Thanh Thủy

Chuyên viên

 thuy81283
@hcmussh.edu.vn

Quản lý bậc Cao học các ngành: Chủ nghĩa xã hội khoa học, Dân tộc học, Địa lý học, Khảo cổ học, Khoa học thông tin thư viện, Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Lịch sử thế giới, Lịch sử Việt Nam, Lưu trữ học, Ngôn ngữ học, Nhân học, Quản lý tài nguyên và môi trường, Triết học, Văn học nước ngoài, Văn học Việt Nam, Hán Nôm, Lý luận văn học.

8

ThS. Phạm Trường Thọ

Chuyên viên

 truongtho204
@hcmussh.edu.vn

Công tác văn phòng, Môn chung, Phần mềm, Website, Chương trình liên kết, Học bổng, Đề án 599 & 911, nghiên cứu khoa học.

 

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.