Thẩm định đề án mở ngành Tâm lý học lâm sàng

Theo kế hoạch chiến lược của Nhà trường giai đoạn 2016-2020, nhằm đáp ứng nhu cầu xã hội và phục vụ cộng đồng, năm 2018 Trường đã thành lập Ban Soạn thảo đề án mở ngành thạc sĩ Tâm lý học lâm sàng. Thành phần Ban soạn thảo Đề án là các thầy cô giảng viên của Khoa Tâm lý học và các chuyên gia được đào tạo trong và ngoài nước có chuyên môn sâu về tâm lý học lâm sàng. Ngày 28/01/2019, Hội đồng thẩm định Đề án đã họp và nhất trí thông qua Đề án. Hiện tại, Đề án mở ngành Tâm lý học lâm sàng đã được Ban soạn thảo Đề án hoàn thiện, đang chờ ĐHQG-HCM có ý kiến đồng ý cho Nhà trường ra quyết định mở ngành.

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.