Giới thiệu sơ lược về đào tạo sau đại học

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG-HCM là trung tâm đào tạo sau đại học về lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn lớn nhất phía nam với 14 chương trình đào tạo tiến sỹ và 28 chương trình đào tạo thạc sỹ.
Học viên sau đại học được giảng dạy, hướng dẫn bởi các giáo sư, phó giáo sư, tiến sỹ, các nhà khoa học đầu ngành, sẽ có nhiều cơ hội tham gia hội thảo khoa học quốc tế trong và ngoài nước thuộc nhiều lĩnh vực. Học viên sau đại học được tổ chức học tập trung tại địa chỉ 10 – 12 Đinh Tiên Hoàng, Quận 1, TP. HCM.
Chương trình đào tạo tiến sỹ
Thực hiện theo Quy chế Đào tạo trình độ tiến sĩ, ban hành kèm theo Quyết định số 1020/QĐ/ĐHQG-HCM-ĐH&SĐH, ngày 10 tháng 09 năm 2010 của Giám đốc Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh.
Chương trình đào tạo trình độ tiến sỹ hướng đến mục tiêu đào tạo những nhà khoa học có trình độ cao về lý thuyết và năng lực thực hành, có khả năng nghiên cứu độc lập, sáng tạo, phát hiện và giải quyết được những vấn đề mới và có ý nghĩa về khoa học, công nghệ và có khả năng hướng dẫn nghiên cứu khoa học.
Thời gian đào tạo trình độ tiến sỹ đối với người có bằng thạc sỹ là 03 năm tập trung và đối với người có bằng đại học là 05 năm tập trung.
Thời gian tổ chức tuyển sinh trình độ tiến sỹ là tháng 5 và tháng 10 hằng năm.
Các ngành đào tạo trình độ tiến sỹ tại Trường bao gồm: Chủ nghĩa duy vật biện chứng và Chủ nghĩa duy vật lịch sử, Dân tộc học, Khảo cổ học, Lịch sử thế giới, Lịch sử Việt Nam, Lý luận văn học, Ngôn ngữ học, Ngôn ngữ học so sánh và đối chiếu, Ngôn ngữ Nga, Quản lý tài nguyên và môi trường, Triết học, Văn hóa học, Văn học Việt Nam, Xã hội học.
Chương trình đào tạo thạc sỹ
Thực hiện theo “Quy chế đào tạo trình độ Thạc sĩ” của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh ban hành theo Quyết định số 01/QĐ-ĐHQG-ĐH&SĐH ngày 05/01/2009 của Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.
Chương trình đào tạo trình độ thạc sỹ hướng đến mục tiêu đào tạo những nhà khoa học nắm vững lý thuyết, có khả năng cao về thực hành, nghiên cứu, làm việc độc lập, sáng tạo, có năng lực phát hiện, phân tích và giải quyết những vấn đề thuộc chuyên ngành được đào tạo.
Thời gian đào tạo trình độ thạc sỹ là 02 năm tập trung. Thời gian tuyển sinh trình độ thạc sỹ là tháng 5 và tháng 10 hằng năm.
Các ngành đào tạo trình độ thạc sỹ tại Trường bao gồm: Châu Á học, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Dân tộc học, Địa lý học, Đô thị học, Hán Nôm, Khảo cổ học, Khoa học thông tin thư viện, Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Lịch sử thế giới, Lịch sử Việt Nam, Lưu trữ học, Lý luận và phương pháp dạy học tiếng Anh, Ngôn ngữ học, Ngôn ngữ Nga, Nhân học, Quan hệ quốc tế, Quản lý giáo dục, Quản lý tài nguyên và môi trường, Triết học, Văn hóa học, Văn học nước ngoài, Văn học Việt Nam, Việt Nam học, Xã hội học, Ngôn ngữ Pháp, Công tác xã hội, Lý luận văn học.
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.