LỊCH BV LATS CẤP ĐVCM - NCS. NGUYỄN THANH VÂN

STT

Họ và tên NCS

Số, ngày QĐ công nhận NCS

Đề tài luận án

Ngành,
mã số ngành

Cán bộ hướng dẫn

Thời gian bảo vệ

Địa điểm

Ghi chú

1

Nguyễn Thanh Vân

515/QĐ-XHNV-SĐH,ngày 23/07/2014

Khảo sát thái độ ngôn ngữ của sinh viên Việt Nam học tiếng Anh (trường hợp sinh viên Trường Cao đẳng Công thương TPHCM và Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM)

Ngôn ngữ học, 9229020

GS.TS. Trần Trí Dõi

08g00, ngày 24/6/2021

Phòng C.105 Trường ĐH KHXH&NV – ĐHQG-HCM, 10 – 12 Đinh Tiên Hoàng, Quận 1, TP HCM

Cấp ĐVCM

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.