LỊCH BV LATS CẤP TRƯỜNG NCS. TRẦN THANH HẬU, VÕ MINH TẬP, NGUYỄN HẢI LONG

STT

Họ và tên NCS

Số, ngày QĐ công nhận NCS

Đề tài luận án

Ngành,
mã số

Cán bộ hướng dẫn

Thời gian bảo vệ

Địa điểm

Ghi chú

1

Trần Thanh Hậu

550/QĐ-XHNV-SĐH,ngày 20/08/2013

Hợp tác Nhật Bản - Việt Nam trong lĩnh vực phát triển nguồn nhân lực từ năm 1992 đến nay (Trường hợp Thành phố Hồ Chí Minh)

Lịch sử thế giới,
9229011

PGS.TS Hoàng Văn Việt

14g00, ngày 11/6/2021

Phòng D.201 Trường ĐH KHXH&NV – ĐHQG-HCM, 10 – 12 Đinh Tiên Hoàng, Quận 1, TP HCM

Cấp Trường

2

Võ Minh Tập

550/QĐ-XHNV-SĐH,ngày 20/08/2013

Hoạt động đầu tư của Cộng hoà nhân dân Trung Hoa ở Châu Phi những năm đầu thế kỷ XXI

Lịch sử thế giới,
9229011

PGS.TS Ngô Minh Oanh

08g00, ngày 14/6/2021

Phòng D.201 Trường ĐH KHXH&NV – ĐHQG-HCM, 10 – 12 Đinh Tiên Hoàng, Quận 1, TP HCM

Cấp Trường

3

Nguyễn Hải Long

550/QĐ-XHNV-SĐH,ngày 20/08/2013

Cặp thoại chứa hành động hỏi - đáp trong tiếng Việt và tiếng Anh (trên cứ liệu tiểu thuyết Hồ Anh Thái và Nicholas Sparks)

Ngôn ngữ học so sánh đối chiếu,
9222021

GS.TS. Đỗ Thị Kim Liên

14g00, ngày 22/6/2021

Phòng D.201 Trường ĐH KHXH&NV – ĐHQG-HCM, 10 – 12 Đinh Tiên Hoàng, Quận 1, TP HCM

Cấp Trường


Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.