Lịch bảo vệ LATS cấp ĐVCM NCS.Lê Thúy Hằng

STT

Họ và tên NCS

Số, ngày QĐ công nhận NCS

Đề tài luận án

Ngành,
mã số

Cán bộ hướng dẫn

Thời gian bảo vệ

Địa điểm

Ghi chú

1

Lê Thúy Hằng

558/QĐ-XHNV-SĐH,ngày 13/07/2015

Phát triển đội ngũ trí thức trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở tỉnh Trà Vinh hiện nay

Chủ nghĩa Duy vật Biện chứng & Chủ nghĩa Duy vật Lịch sử,
62.22.03.02

PGS.TS Nguyễn Thanh

14h00, ngày 21/4/2018

Phòng A.207 Trường ĐH KHXH&NV – ĐHQG-HCM, 10 – 12 Đinh Tiên Hoàng, Quận 1, TP HCM

Cấp ĐVCM

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.